sportpesa jackpot this week


Vitesse Arnhem vs Lazio Prediction H2h – Sportpesa Vitesse Arnhem vs Lazio. Vitesse Arnhem vs Lazio. Vitesse Arnhem vs Lazio Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Vitesse Arnhem LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Lazio […]

Vitesse Arnhem vs Lazio Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Hertha BSC vs Athletic Bilbao Prediction H2h – Sportpesa Hertha BSC vs Athletic Bilbao. Hertha BSC host Athletic Bilbao. Hertha BSC vs Athletic Bilbao Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Hertha Berlin LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ […]

Hertha BSC vs Athletic Bilbao Prediction H2h – Sportpesa Jackpot ...Atalanta vs Everton Prediction H2h – Sportpesa Atalanta vs Everton. Atalanta host Everton. Atalanta vs Everton Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Atalanta LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Everton LAST 5 Key Matches for this […]

Atalanta vs Everton Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


HNK Rijeka vs AEK Athens Prediction H2h – Sportpesa HNK Rijeka vs AEK Athens. HNK Rijeka host AEK Athens. HNK Rijeka vs AEK Athens Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] HNK Rijeka LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ […]

HNK Rijeka vs AEK Athens Prediction H2h – Sportpesa Jackpot ...RB Leipzig vs Monaco Prediction H2h – Sportpesa RB Leipzig vs Monaco. RB Leipzig host Monaco. RB Leipzig vs Monaco Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] RB Leipzig LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Monaco […]

RB Leipzig vs Monaco Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Tottenham vs Borussia Dortmund Prediction H2h – Sportpesa Tottenham vs Borussia Dortmund. Tottenham vs Borussia Dortmund. Tottenham vs Borussia Dortmund Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Tottenham LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Borussia Dortmund […]

Tottenham vs Borussia Dortmund Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionShakhtar Donetsk vs Napoli Prediction H2h – Sportpesa Shakhtar Donetsk vs Napoli. Shakhtar Donetsk host Napoli. Shakhtar Donetsk vs Napoli Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Shakhtar Donetsk LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Napoli […]

Shakhtar Donetsk vs Napoli Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Olympiakos vs Sporting Lisbon Prediction H2h – Sportpesa Olympiakos vs Sporting Lisbon. Olympiakos host Sporting Lisbon. Olympiakos vs Sporting Lisbon Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Olympiakos LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Sporting Lisbon […]

Olympiakos vs Sporting Lisbon Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionRoma vs Atletico Madrid Prediction H2h – Sportpesa Roma vs Atletico Madrid. Roma host Atletico Madrid. Roma vs Atletico Madrid Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Roma LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Atletico Madrid […]

Roma vs Atletico Madrid Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Huddersfield vs Southampton Prediction H2h – Sportpesa Huddersfield vs Southampton. Huddersfield vs Southampton. Huddersfield vs Southampton Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Huddersfield LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Southampton LAST 5 Key Matches for this […]

Huddersfield vs Southampton Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionDijon vs Montpellier Prediction H2h – Sportpesa Dijon vs Montpellier. Dijon host Montpellier. Dijon vs Montpellier Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Dijon LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Montpellier LAST 5 Key Matches for this […]

Dijon vs Montpellier Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Nottingham vs Leeds Prediction H2h – Sportpesa Nottingham vs Leeds. Nottingham host Leeds. Nottingham vs Leeds Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Nottingham LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Leeds LAST 5 Key Matches for this […]

Nottingham vs Leeds Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionEibar vs Athletic Bilbao Prediction H2h – Sportpesa Eibar vs Athletic Bilbao. Eibar host Athletic Bilbao. Eibar vs Athletic Bilbao Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Eibar LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Athletic Bilbao […]

Eibar vs Athletic Bilbao Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Millwall vs Norwich City Prediction H2h – Sportpesa Millwall vs Norwich City. Millwall host Norwich City. Millwall vs Norwich City Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Millwall LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Norwich LAST […]

Millwall vs Norwich City Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionNewcastle vs West Ham Prediction H2h – Sportpesa Newcastle vs West Ham. Newcastle host West Ham. Newcastle vs West Ham Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Newcastle LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] West Ham […]

Newcastle vs West Ham Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Brentford vs Wolverhampton Prediction H2h – Sportpesa Brentford vs Wolverhampton. Brentford host Wolverhampton. Brentford vs Wolverhampton Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Brentford LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Wolverhampton LAST 5 Key Matches for this […]

Brentford vs Wolverhampton Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionRoma vs Inter Prediction H2h – Sportpesa Roma vs Inter. Roma host Inter. Roma vs Inter Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Roma LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Inter LAST 5 Key Matches for this […]

Roma vs Inter Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Ipswich vs Fulham Prediction H2h – Sportpesa Ipswich vs Fulham. Ipswich host Fulham. Ipswich vs Fulham Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Ipswich LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Fulham LAST 5 Key Matches for this […]

Ipswich vs Fulham Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionAngers vs Lille Prediction H2h – Sportpesa Angers vs Lille. Angers host Lille. Angers vs Lille Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Angers LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Lille LAST 5 Key Matches for this […]

Angers vs Lille Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


West Bromwich vs Stoke City Prediction H2h – Sportpesa West Bromwich vs Stoke City. West Bromwich host Stoke City. West Bromwich vs Stoke City Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] West Bromwich LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ […]

West Bromwich vs Stoke City Prediction H2h – Sportpesa Jackpot ...Prediction – Liverpool vs Arsenal Prediction H2h – Sportpesa Liverpool vs Arsenal. Liverpool host Arsenal. Liverpool vs Arsenal Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Liverpool LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Arsenal LAST 5 Key Matches […]

Liverpool vs Arsenal Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Betis vs Celta Vigo Prediction H2h – Sportpesa Betis vs Celta Vigo. Betis host Celta Vigo. Betis vs Celta Vigo Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Real Betis LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ […]

Betis vs Celta Vigo Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Real Sociedad vs Villarreal Prediction H2h – Sportpesa Real Sociedad vs Villarreal. Real Sociedad host Villarreal. Real Sociedad vs Villarreal Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Real Sociedad LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Real Sociedad vs Villarreal Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Rosenborg vs Ajax Prediction H2h – Sportpesa Rosenborg vs Ajax. Rosenborg host Ajax. Rosenborg vs Ajax Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Rosenborg LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Ajax LAST 5 Key Matches […]

Rosenborg vs Ajax Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Videoton FC vs Partizan Prediction H2h – Sportpesa Videoton FC vs Partizan. Videoton FC host Partizan. Videoton FC vs Partizan Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Videoton LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Videoton FC vs Partizan Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – AEK Athens vs Brugge Prediction H2h – Sportpesa AEK Athens vs Brugge. AEK Athens host Brugge. AEK Athens vs Brugge Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] AEK Athens LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ […]

AEK Athens vs Brugge Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Ostersunds vs PAOK FC Prediction H2h – Sportpesa Ostersunds vs PAOK FC. Ostersunds host PAOK FC. Ostersunds vs PAOK FC Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Ostersunds LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Ostersunds vs PAOK FC Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Oleksandria vs BATE Borisov Prediction H2h – Sportpesa Oleksandria vs BATE Borisov. Oleksandria host BATE Borisov. Oleksandria vs BATE Borisov Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Oleksandria LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Oleksandria vs BATE Borisov Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Sheriff Tiraspol vs Legia Warszawa Prediction H2h – Sportpesa Sheriff Tiraspol vs Legia Warszawa. Sheriff Tiraspol host Legia Warszawa. Sheriff Tiraspol vs Legia Warszawa Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Sheriff Tiraspol LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ […]

Sheriff Tiraspol vs Legia Warszawa Prediction H2h – Sportpesa Jackpot ...


Prediction – AEK Larnaca vs Viktoria Plzen Prediction H2h – Sportpesa AEK Larnaca vs Viktoria Plzen. AEK Larnaca host Viktoria Plzen. AEK Larnaca vs Viktoria Plzen Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] AEK Larnaca LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ […]

AEK Larnaca vs Viktoria Plzen Prediction H2h – Sportpesa Jackpot ...Prediction – Bologna vs Torino Prediction H2h – Sportpesa Bologna vs Torino. Bologna host Torino. Bologna vs Torino Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Bologna LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Torino LAST 5 Key Matches […]

Bologna vs Torino Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Sassuolo vs Genoa Prediction H2h – Sportpesa Sassuolo vs Genoa. Sassuolo host Genoa. Sassuolo vs Genoa Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Sassuolo LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Genoa LAST 5 Key Matches […]

Sassuolo vs Genoa Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Tottenham vs Chelsea Prediction H2h – Sportpesa Tottenham vs Chelsea. Tottenham host Chelsea. Tottenham vs Chelsea Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Tottenham LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Chelsea LAST 5 Key Matches […]

Tottenham vs Chelsea Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Celta Vigo vs Real Sociedad Prediction H2h – Sportpesa Celta Vigo vs Real Sociedad. Celta Vigo host Real Sociedad. Celta Vigo vs Real Sociedad Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Celta Vigo LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ […]

Celta Vigo vs Real Sociedad Prediction H2h – Sportpesa Jackpot ...Prediction – Sunderland vs Leeds Prediction H2h – Sportpesa Sunderland vs Leeds. Sunderland host Leeds. Sunderland vs Leeds Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Sunderland LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”47505″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Leeds LAST 5 Key Matches […]

Sunderland vs Leeds Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Wolverhampton vs Cardiff Prediction H2h – Sportpesa Wolverhampton vs Cardiff. Wolverhampton host Cardiff. Wolverhampton vs Cardiff Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Wolverhampton LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62779″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Cardiff LAST 5 Key Matches […]

Wolverhampton vs Cardiff Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Preston vs Reading Prediction H2h – Sportpesa Preston vs Reading. Preston host Reading. Preston vs Reading Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Preston LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62779″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Reading LAST 5 Key Matches […]

Preston vs Reading Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Nottingham vs Middlesbrough Prediction H2h – Sportpesa Nottingham vs Middlesbrough. Nottingham host Middlesbrough. Nottingham vs Middlesbrough Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Nottingham LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62778″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Middlesbrough LAST 5 Key Matches […]

Nottingham vs Middlesbrough Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – QPR vs Hull City Prediction H2h – Sportpesa QPR vs Hull City. QPR host Hull City. QPR vs Hull City Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] QPR LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62780″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

QPR vs Hull City Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Bolton vs Derby Prediction H2h – Sportpesa Bolton vs Derby. Bolton host Derby. Bolton vs Derby Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Bolton LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”48712″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Derby LAST 5 Key Matches […]

Bolton vs Derby Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Bournemouth vs Watford Prediction H2h – Sportpesa Bournemouth vs Watford. Bournemouth host Watford. Bournemouth vs Watford Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Bournemouth LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47497″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Watford LAST 5 Key Matches […]

Bournemouth vs Watford Prediction H2h – Sportpesa Jackpot Prediction


Prediction – Burnley vs West Bromwich Prediction H2h – Sportpesa Burnley vs West Bromwich. Burnley host West Bromwich. Burnley vs West Bromwich Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Burnley LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”47497″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Burnley vs West Bromwich Prediction H2h – Sportpesa Jackpot PredictionPrediction – Reading vs Aston Villa Prediction H2h – Sportpesa Reading vs Aston Villa. Reading host Aston Villa. Reading vs Aston Villa Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Reading LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62781″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Reading vs Aston Villa Prediction H2h – Mjomba Prediction


Prediction – Hull City vs Wolverhampton Prediction H2h – Sportpesa Hull City vs Wolverhampton. Hull City host Wolverhampton. Hull City vs Wolverhampton Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Hull City LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”47497″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ […]

Hull City vs Wolverhampton Prediction H2h – Mjomba PredictionPrediction – Leeds vs Fulham Prediction H2h – Sportpesa Leeds vs Fulham. Leeds host Fulham. Leeds vs Fulham Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Leeds LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62775″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Fulham LAST 5 Key Matches […]

Leeds vs Fulham Prediction H2h – Mjomba Prediction


Prediction – Millwall vs Ipswich Prediction H2h – Sportpesa Millwall vs Ipswich. Millwall host Ipswich. Millwall vs Ipswich Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Millwall LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”48721″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Ipswich LAST 5 Key Matches […]

Millwall vs Ipswich Prediction H2h – Mjomba PredictionPrediction – Brentford vs Bristol City Prediction H2h – Sportpesa Brentford vs Bristol City. Brentford host Bristol City. Brentford vs Bristol City Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Brentford LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62766″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Brentford vs Bristol City Prediction H2h – Mjomba Prediction


Prediction – Barnsley vs Nottingham Prediction H2h – Sportpesa Barnsley vs Nottingham. Barnsley host Nottingham. Barnsley vs Nottingham Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Barnsley LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62763″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Nottingham LAST 5 Key Matches […]

Barnsley vs Nottingham Prediction H2h – Mjomba PredictionPrediction – Degerfors vs Falkenbergs Prediction H2h – Sportpesa Degerfors vs Falkenbergs. Degerfors host Falkenbergs. Degerfors vs Falkenbergs Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Degerfors LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”62782″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Falkenbergs LAST 5 Key Matches […]

Degerfors vs Falkenbergs Prediction H2h – Mjomba Prediction


Prediction – Blau Weiss Linz vs TSV Hartberg Prediction H2h – Sportpesa Blau Weiss Linz vs TSV Hartberg. Blau Weiss Linz host TSV Hartberg. Blau Weiss Linz vs TSV Hartberg Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Blau Weiss Linz LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id […]

Blau Weiss Linz vs TSV Hartberg Prediction H2h – Mjomba ...Prediction – WSG Wattens vs Austria Lustenau Prediction H2h – Sportpesa WSG Wattens vs Austria Lustenau. WSG Wattens host Austria Lustenau. WSG Wattens vs Austria Lustenau Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] WSG Wattens LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”62782″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ […]

WSG Wattens vs Austria Lustenau Prediction H2h – Mjomba Prediction


Prediction – Karabakh vs FC Copenhagen Prediction H2h – Sportpesa Karabakh vs FC Copenhagen. Karabakh host FC Copenhagen. Karabakh vs Copenhagen Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Karabakh LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”62782″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Copenhagen […]

Karabakh vs FC Copenhagen Prediction H2h – Mjomba PredictionPrediction – Rotherham vs Southend Prediction H2h – Sportpesa Rotherham vs Southend. Rotherham host Southend. Rotherham vs Southend Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Rotherham LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”9249″ partic_id=”62782″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Southend LAST 5 Key Matches […]

Rotherham vs Southend Prediction H2h – Mjomba Prediction


Prediction – Blackpool vs MK Dons Prediction H2h – Sportpesa Blackpool vs MK Dons. Blackpool host MK Dons. Blackpool vs MK Dons Prediction | Table Standings [jsStandings id =”9249″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Blackpool LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”77345″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] […]

Blackpool vs MK Dons Prediction H2h – Mjomba PredictionPrediction – Derby vs Wolverhampton Prediction H2h – Sportpesa Derby vs Wolverhampton. Derby host Wolverhampton. Derby vs Wolverhampton Prediction | Table Standings [jsStandings id =”92490″ columns =”played_chk;win_chk;draw_chk;point_chk;curform_chk”] Derby LAST 5 Key Matches for this Prediction [jsMatches id =”92490″ partic_id=”62771″ quantity=”10″ matchtype=”2″ emblems=”1″ venue=”0″ season=”0″ slider=”0″ layout=”0″ groupbymd=”0″] Wolverhampton LAST 5 Key Matches […]

Derby vs Wolverhampton Prediction H2h – Mjomba Prediction